آسمان مال من است

 

اين عکس مي تواند عکس قرن باشد. عکس جنين 21 هفته اي به نام ساموئل الکساندر که در داخل رحم مادر احتياج به عمل جراحي پيدا کرد و اگر از رحم خارج مي شد ممکن نبود زنده بماند. دکتر برنر جراح اين عمل بزرگ بودند و جنين را در داخل رحم مورد جراحي قرار دادند. در حين عمل جراحي جنين دست کوچکش را از شکافي که دکتر ايجاد کرده بود بيرون آورد و انگشت پزشک معالجش را فشرد و عکاس اين صحنه ناباورانه را در تاريخ ثبت کرد. دست پسرک کوچکي که براي حس قدرشناسي از رحم بيرون آمد و انگشت دکتر را به خاطر تشکر، فشرد ( منبع اينترنت ) اگر شما بجاي من بوديد . چه عنواني براي اين مطلب انتخاب ميکرديد

  
نویسنده : دختر بابا ; ساعت ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦